NADZÓR KSIĘGOWY

PEŁNY ZAKRES USŁUG NADZORU ZAWIERA:

  • nadzór nad poprawnością ewidencji dokumentacji księgowej,

  • weryfikacja/sporządzenie sprawozdania finansowego oraz rachunku kosztów,

  • weryfikacja/sporządzenie deklaracji VAT-7 oraz kalkulacji CIT, PIT

  • weryfikacja/sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.