DORADZTWO KSIĘGOWE I PODATKOWE


W zakresie doradztwa oferujemy:


 • opinie prawne;
 • konsultacje;
 • porady ustne;
 • analizy finansowo-księgowe;
 • analizy cen transferowych.

W ramach usługi realizujemy doradztwo prawne, doradztwo podatkowe,
doradztwo unijne, doradztwo w zakresie cen  transferowych.
DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI KSIĘGOWOŚCI SKŁADA SIĘ Z
NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:


 • zapoznanie się z procesami finansowymi, księgowymi i pozaksięgowymi, w których uczestniczą służby księgowe,
 • identyfikacja zadań i czynności realizowanych przez służby finansowe i księgowe w zidentyfikowanych procesach,
 • określenie zakresu koniecznych zmian,
 • określenie korzyści wynikających z wdrożenia proponowanych zmian,
 • określenie skutków i ryzyk wynikających z wdrożenia zmian,
 • wypracowanie propozycji metody i harmonogramu wdrożenia rekomendowanych zmian w organizacji służb finansowych i księgowych

CENY DORADZTWA PODATKOWEGO USTALANE SĄ INDYWIDULANIE, W ZALEŻNOŚCI OD LIMITU GODZIN I WKŁADU PRACY.

,